കേന്ദ്രം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണം മുടങ്ങുന്ന ഗുരുതര ധന പ്രതിസന്ധി

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളം കടമെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണം പോലും മുടങ്ങുന്ന വിധം ഗുരുതര ധന പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു സംസ്ഥാനം നീങ്ങും. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കിഫ്ബി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും എടുക്കുന്ന വായ്പ സർക്കാർ കടമെടുക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാടാണ് കേരളം അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്. ഇതു നടപ്പാക്കിയാൽ, കേരളത്തിന് ഇൗ വർഷം കടമെടുക്കാവുന്ന 32,435 കോടി രൂപയിൽ പകുതിയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

കഴിഞ്ഞ 2 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കടമെടുത്ത തുക കൂടി ഇൗ വർഷത്തെ കടമെടുപ്പിൽ കുറവു ചെയ്യുമെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാടിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം. തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നും ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്രത്തിനു കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ വരെ ഒരുങ്ങിയ തെലങ്കാനയ്ക്ക് കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടമെടുപ്പിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ കേരളത്തിനും ഇളവ് അനുവദിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. അതിനാൽ 2 ദിവസം കൂടി കാത്ത ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ.

Leave A Reply