ഗാർഹിക പീഡനം; 77 ശതമാനം സ്ത്രീകളും എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട്

ഡൽഹി : രാജ്യത്ത് ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്ന 77 ശതമാനം സ്ത്രീകളും എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം വീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

18 നും 49 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് സർവ്വേ നടത്തിയത്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 30 ശതമാനം പേർ ശാരീരിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായി. ആറ് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സർവ്വേ കാലത്ത് 31.2 ശതമാനം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 29.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply