25 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി വിജയ് ചിത്രം ബീസ്റ്റ്

വിജയും പൂജാ ഹെഗ്‌ഡെയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ബീസ്റ്റ്, 2022 ഏപ്രിൽ 13-ന് പുറത്തിറങ്ങി, റിലീസ് ദിനത്തിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടി ചിത്രം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറി. ഇപ്പോൾ സിനിമയിലെ പുതിയ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു. 25 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ആണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ബീസ്റ്റ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ വെറും 2 ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി ഗ്രോസ് നേടി.  ബീസ്റ്റ് 200 കോടിക്കുമുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടി.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ, നെൽസൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ബീസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രം സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് തകർത്തു. 5 കോടി രൂപ മാർജിനിൽ അതിന്റെ ആദ്യ ദിനം 32.84 നേടി. അവധിയില്ലാത്ത ദിവസമാണ് പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് റെക്കോർഡ്

Leave A Reply