കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വിപണി വിലയിൽ ഇന്ധനം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി: കേരളം ഇന്ന് സുപ്രിംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയേക്കും

കേരളം ഇന്ന് സുപ്രിംകോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകിയേക്കും. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വിപണി വിലയിൽ ഇന്ധനം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് അപ്പീൽ.

കോർപ്പറേഷന് പൊതുവിപണിയെക്കാൾ അധിക വില ബൾക്ക് പർച്ചേഴ്സ് ഇനത്തിൽ നൽകി ഇന്ധനം വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഡീസലിന് അധിക വില നൽകേണ്ടി വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും.

എണ്ണക്കമ്പനികൾ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഇന്ധനത്തിൻറെ വില ബൾക്ക് പർച്ചെയ്സർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുത്തനെ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇതിനെതിരെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ്. ഡിവിഷൻ ബഞ്ചിനെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ സമീപിക്കുകയും ഇന്നലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.

കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പ്രതിദിനം മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ വരെ ഡീസൽ വേണം. 60 ലക്ഷത്തിലധിക൦ ദിവസവും വേണം. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാസം 18 കോടി രൂപയുടെയും അധിക ബാധ്യതയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം താത്കാലികമായി പുറമേയുള്ള പമ്പുകളെ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ധനം വാങ്ങാനാണ്.

കോർപ്പറേഷന് പ്രതിമാസം 150 കോടിയിലധികം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും കടം തിരിച്ചടവിനും ഇന്ധന കമ്പനികൾക്കും നൽകാൻ മാത്രമെ തികയുന്നുള്ളു. നിലവിലുള്ളത് ശമ്പളം പൂർണമായും സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

Leave A Reply