ഫ്രാങ്കോ മുളക്കൽ കേസ് – പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയം- ജബീന ഇർഷാദ്

ഫ്രാങ്കോ മുളക്കൽ കേസ് – പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയം- ജബീന ഇർഷാദ്

ഫ്രാങ്കോ മുളക്കൽ കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടത് പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയം മാണെന്ന് വിമൻജസ്റ്റിസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് ജബീന ഇർഷാദ് പ്രസ്താവനയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. സർക്കാറും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിന് വേണ്ടി നടത്തിയ നാണ

Leave A Reply
error: Content is protected !!