ഐ എൻ എല്ലിൽ ഭിന്നത; പുതിയ കൂട്ടായ്‌മ രൂപീകരിച്ച് വഹാബ് പക്ഷം

ഐ എൻ എല്ലിൽ ഭിന്നത; പുതിയ കൂട്ടായ്‌മ രൂപീകരിച്ച് വഹാബ് പക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം: ഐ എൻ എല്ലിൽ കാസിം ഇരിക്കൂർ- വഹാബ് പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു.  ഇതിന്റെ ഫലമായി ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം അറിയാതെ പുതിയ കൂട്ടായ്‌മ രൂപീകരിച്ച് വഹാബ് പക്ഷം.

വഖഫ് ആക്ഷൻ എന്ന പേരിലാണ് കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  കുന്ദമംഗലം എം എൽ എ പി ടി എ റഹീമും  കൂട്ടായ്മയിൽ ഉൾപ്പെടും. വിമത കൂട്ടായ്മയുടെ ആദ്യ പരിപാടി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നടക്കും.

വഖഫ് വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് ലീഗിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനെന്ന് വിമതർ വ്യക്തമാക്കി.

Leave A Reply
error: Content is protected !!