കോവിഡ്‌ സുരക്ഷ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ 12 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി

കോവിഡ്‌ സുരക്ഷ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശനി, ഞായര്‍  ദിവസങ്ങളില്‍ 12 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്‌ സുരക്ഷ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശനി, ഞായര്‍  ദിവസങ്ങളില്‍ 12 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളില്‍നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന്‍

1) നാഗര്‍കോവില്‍-കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് (no.16366).

 

2) കോട്ടയം-കൊല്ലം അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06431).

 

3) കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06425)

 

4) തിരുവനന്തപുരം-നാഗര്‍കോവില്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06435)

 

പാലക്കാട്‌ ഡിവിഷന്‍

 

1) ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍-കണ്ണൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06023)

 

2) കണ്ണൂര്‍-ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06024)

 

3) കണ്ണൂര്‍-മംഗളൂരു അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06477).

 

4) മംഗളൂരു-കണ്ണൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06478)

 

5) കോഴിക്കോട്-കണ്ണൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06481).

 

6) കണ്ണൂര്‍-ചെറുവത്തൂര്‍ അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06469)

 

7) ചെറുവത്തൂര്‍-മംഗളൂരു അണ്‍റിസര്‍വ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് (no.06491)

 

8) മംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ് (no.16610)

Leave A Reply
error: Content is protected !!