ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് മത്സരിച്ചാൽ ഒറ്റ അക്കം കടക്കില്ല; മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ശിവസേന

ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് മത്സരിച്ചാൽ ഒറ്റ അക്കം കടക്കില്ല; മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ശിവസേന

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് മത്സരിച്ചാൽ ഒറ്റ അക്കത്തിനറുപ്പം സീറ്റ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്ന് സേന എം പി സഞ്ജയ് റൗത്ത്. കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിന് തയ്യാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ശിവസേനയും എൻ സി പിയും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സഖ്യം സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശിവസേന. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് മത്സരിച്ചാൽ ഒറ്റ അക്കത്തിനറുപ്പം സീറ്റ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്ന് സേന എം പി സഞ്ജയ് റൗത്ത് പറഞ്ഞു. ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസിന് മൂന്ന് എംഎൽഎമാർ മാത്രമാണുള്ളത്. പാർട്ടിയെ മുഴുവൻ എം എൽ എമാരും തള്ളി കളഞ്ഞു. പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായ ഞങ്ങൾ (ശിവസേനയും എൻസിപിയും) കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല.
Leave A Reply
error: Content is protected !!