പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം; ഇന്ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരും

പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം; ഇന്ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരും

പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ അധിക ബാച്ച് അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. എത്ര പുതിയ ബാച്ചുകൾ വേണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരുക. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.

ഏഴു ജില്ലകളിലായി 65ഓളം താത്ക്കാലിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കാനാണ് ശിപാർശ. ഇതിൽ പകുതിയും അയ്യായിരത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും കൂടുതൽ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

Leave A Reply
error: Content is protected !!