ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് x നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മത്സരം ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതം

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് x നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മത്സരം ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതം

ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണിൽ രണ്ടാം മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ കേരളാബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതീരെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ തുടരുന്നു.
കളിയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അത് ഗോളാക്കി മാറ്റുവാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് കഴിഞ്ഞില്ല.ആദ്യ പകുതിയുടെ അമ്പതിഅഞ്ച് ശതമാനം സമയം പന്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ആയിരുന്നു.
Leave A Reply
error: Content is protected !!