സ്കിൻ, ഹെയർ കെയർ ബ്രാൻഡായ ഗുഡ് വൈബ്‌സ് ബോളിവുഡ് താരമായ യാമി ഗൗതമിനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

സ്കിൻ, ഹെയർ കെയർ ബ്രാൻഡായ ഗുഡ് വൈബ്‌സ് ബോളിവുഡ് താരമായ യാമി ഗൗതമിനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മികച്ച ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സജ്ജമാക്കിയ Purple-ന്റെ സ്വകാര്യ ബ്രാൻഡായ Good Vibes യാമി ഗൗതമിനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. Good Vibes, അതിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ റോസ്‌ഷിപ്പ് ശ്രേണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫുൾ സ്‌കെയിൽ കാമ്പെയ്‌നിൽ ബോളിവുഡ് താരത്തെ ഫീച്ചർ ചെയ്യും.

പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഫേസ് വാഷ്, സെറം, ഫെയ്‌സ് മാസ്‌ക്, ഷാംപൂ, ഷവർ ജെൽ, ഫേഷ്യൽ ഓയിലുകൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന സ്കിൻ കെയർ, ഹെയർകെയർ സൊലൂഷനുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന Good Vibes Purple-ന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ലേബലാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!