കുഴിയും വെള്ളക്കെട്ടും; കോടതി റോഡിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

കുഴിയും വെള്ളക്കെട്ടും; കോടതി റോഡിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

പരവൂർ : െറയിൽവേ സ്റ്റേഷനുസമീപം ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിക്കു മുന്നിലൂടെയുള്ള റോഡ് കുണ്ടുംകുഴിയുമായി കിടക്കുന്നത് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാക്കുന്നു. റോഡ് ടാർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ വലിയ കുഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മഴവെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കുപോലും ഇതുവഴി പോകാനാവില്ല.

അഭിഭാഷകരും കോടതി ജീവനക്കാരും കക്ഷികളും മഴക്കാലത്ത് നടന്നുപോകാൻപോലും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്‌. നഗരത്തിൽനിന്ന്‌ കുറുമണ്ടൽ വാർഡിലേക്ക് പോകാനുളള എളുപ്പവഴിയാണിത്. റോഡ് വീതികൂട്ടി ടാർ ചെയ്യാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് െറയിൽവേയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നില്ല. ഏറെക്കാമായി റോഡ് ഇത്തരത്തിലാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!