ബോധപൂർവം വായ്പ തിരിച്ചടക്കാതിരിക്കൽ ; 62,970 കോടിയുടെ റെക്കോഡ് വർധന

ബോധപൂർവം വായ്പ തിരിച്ചടക്കാതിരിക്കൽ ; 62,970 കോടിയുടെ റെക്കോഡ് വർധന

ന്യൂഡൽഹി: ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തവരുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ കോവിഡിനുശേഷം 10 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിലിയിരുത്തൽ. മഹാമാരിക്ക് ശേഷം 62,970 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോഡ് വർധനവാണ് ഈയിനത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ ,മൊത്തം കിട്ടാക്കടമാകട്ടെ 2019 ഡിസംബറിലെ 6.22 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2021 ജൂണിലെത്തിയപ്പോൾ 6.85 ലക്ഷം കോടിയായി. പണവും മറ്റ് ആസ്തികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ബോധപൂർവം ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തവരെയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജൂണിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ 26,022 എണ്ണമാണുള്ളത്.

പണം ലഭിക്കാനുള്ളവയിൽ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ വിഹിതം 77.4 ശതമാനമാണ്. ജൂണിലെ കണക്കുപ്രകാരം 5.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത്. അതെ സമയം  ബാങ്ക് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവർ പണംതിരികെ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു . ഇതിനായി സർക്കാർ തലത്തിൽ സമ്മർദംചെലുത്തും. കിട്ടാക്കടം കുറയ് ക്കാൻ മറ്റുമാർഗമില്ല. വായ്പ തിരിച്ചടക്കാതെ രാജ്യം വിടുന്നവരുടെ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടി ബാങ്കുകൾക്ക് കൈമാറാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു .

Leave A Reply
error: Content is protected !!