ഐ എസ് എൽ: ബെംഗളൂരുവിനെ തകർത്ത് ഒഡീഷ

ഐ എസ് എൽ: ബെംഗളൂരുവിനെ തകർത്ത് ഒഡീഷ

പനാജി :ഐ എസ് എല്ലിലെ ആറാം മത്സരത്തില് ബെംഗളൂരു എഫ് സിയെ തകർത്ത് ഒഡീഷ എഫ് സി. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്ക്കാണ് കലിംഗപ്പടയുടെ ജയം. ഇരട്ട ഗോളുകള് നേടി ജാവിയര് ഹെര്ണാണ്ടസ് ആണ് ഒഡീഷയുടെ തുറുപ്പുചീട്ടായത്.
മൂന്ന്, 51 മിനുട്ടുകളിലായിരുന്നു ഗോളുകള്. അധിക സമയത്ത് ആരിഡയ് സുവാരസ് മൂന്നാം ഗോൾ നേടി. 21ാം മിനുട്ടില് അലന് കോസ്റ്റയാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ആശ്വാസ ഗോള് നേടിയത്. ബെംഗളൂരുവിന്റെ ആശിഖ് കുരുണിയനും ബ്രൂണോ സില്വക്കും ഒഡീഷയുടെ ഹെന്ഡ്രി അന്റോണയ്ക്കും മഞ്ഞക്കാര്ഡ് ലഭിച്ചു.
Leave A Reply
error: Content is protected !!