ഐപിഎൽ പുതിയ സീസൺ ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് തുടങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഐപിഎൽ പുതിയ സീസൺ ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് തുടങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗിന്റെ പതിനഞ്ചാം സീസണ് ഇന്ത്യയില് വെച്ചു തന്നെയാകും നടക്കുകയെന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞദിവസം ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വേദിയും തീയ്യതിയുമെല്ലാം പുറത്ത് വരുന്നത്. അതെസമയം ഇക്കാര്യത്തില് ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഇതു വരെ നടത്തിയിട്ടില്ല.
Leave A Reply
error: Content is protected !!