അറ്റകുറ്റപ്പണി: നാല്​ ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും

അറ്റകുറ്റപ്പണി: നാല്​ ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും

പാലക്കാട്​: നാല്​ ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ ഒക്ടോബർ 28ന്​ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും. വള്ളത്തോൾ നഗർ-വടക്കാഞ്ചേരി സെക്ഷനിലെ ട്രാക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി സുഗമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

വ്യാഴാഴ്​ച കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന 06306 കണ്ണൂർ-എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ ഇൻറർസിറ്റി എക്‌സ്‌പ്രസ് ഷൊർണൂർ ജംഗ്‌ഷനിൽ യാ​ത്ര അവസാനിക്കും.

നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട 06325 നിലമ്പൂർ റോഡ്-കോട്ടയം ഡെയ്‌ലി എക്‌സ്‌പ്രസ് വ്യാഴാഴ്​ച തൃശൂരിൽനിന്നാണ്​ സർവീസ് ആരംഭിക്കുക. നിലമ്പൂർ റോഡിനും തൃശൂരിനും ഇടയിൽ അന്ന്​ ഇൗ സർവീസ്​ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബുധനാഴ്​ച തിരുനെൽവേലിയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന 06791 തിരുനെൽവേലി ജംഗ്ഷൻ-പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് തൃശൂരിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. തൃശൂരിനും പാലക്കാടിനും ഇടയിൽ സർവീസ്​ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

വ്യാഴാഴ്​ച പാലക്കാട്​ ജങ്ഷനിൽനിന്നും പുറപ്പെടേണ്ട 06792 പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ-തിരുനെൽവേലി ജംഗ്ഷൻ പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് തൃശൂരിൽനിന്നാണ്​ സർവീസ്​ ആരംഭിക്കുക.

Leave A Reply
error: Content is protected !!