ഹെഡ് കോച്ചിന്റെ തസ്തികകളിലേക്ക് ബിസിസിഐ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഹെഡ് കോച്ചിന്റെ തസ്തികകളിലേക്ക് ബിസിസിഐ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഐസിസി ടി 20 ന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ഒരു പുതിയ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനെ ലഭിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച്, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ഞായറാഴ്ച മുഖ്യ പരിശീലകൻ, ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകൻ, ബൗളിംഗ് പരിശീലകൻ എന്നിവരുടെ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസ്താവനയിൽ, “ടീം ഇന്ത്യ (സീനിയർ മെൻ), എൻസിഎ (നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി) എന്നിവയ്ക്കായി ബിസിസിഐ തൊഴിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.” ഹെഡ് കോച്ച്, ബാറ്റിംഗ് കോച്ച്, ബൗളിംഗ് കോച്ച് എന്നീ മൂന്ന് മുൻനിര പോസ്റ്റുകൾക്ക് പുറമേ, ടീം ഇന്ത്യ ഫീൽഡിംഗ് കോച്ച്, ഹെഡ് സ്പോർട്സ് സയൻസ്/മെഡിസിൻ, എൻസിഎ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കും ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബിസിസിഐയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ടീം ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 26 ആണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!