ഇന്ന് നാപ്പോളി ടോറിനോയെ നേരിടും

ഇന്ന് നാപ്പോളി ടോറിനോയെ നേരിടും

ഇറ്റാലിയൻ സീരി എയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ നാപ്പോളി ടോറിനോയെ നേരിടും,ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് സാൻ പോളോ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്,ഇന്ന് വിജയിച്ചാൽ നാപ്പോളിക്ക് ലീഗിൽ ഒന്നാമത് എത്തുവാനുള്ള അവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ സീരി എയിൽ നാപ്പോളി രണ്ടാമതും ,ടോറിനോ പതിനൊന്നാമതുമാണ്.

 

Leave A Reply
error: Content is protected !!