ലിവർപൂൾ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ

ലിവർപൂൾ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ

 

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വിക്രേജ് റോഡ് മൈതാനിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂൾ വാറ്റ്ഫോഡിനെതിരെ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു,കളിയുടെ ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ സാഡിയോ മാനേയാണ് ലിവര്പൂളിനായി ഗോൾ നേടിയത്.

കളിയുടെ മുപ്പത്തി നാല് മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോൾ 85 ശതമാനം സമയവും ലിവര്പൂളിനാണ് പന്തടക്കം.

Leave A Reply
error: Content is protected !!