ആയുധപൂജയുടെ ചരിത്രം

ആയുധപൂജയുടെ ചരിത്രം

മഹിഷാസുരന്‍ എന്നൊരു എരുമത്തലയുള്ള രാക്ഷസന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്‌മാവ് നല്‍കിയ വരം അനുഗ്രഹം കാരണം, ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ അവനെ കൊല്ലാന്‍ കഴിയൂ എന്നതിനാല്‍, അവന്‍ വളരെ അഹങ്കാരിയായി. നിരപരാധികളായ ആളുകളെ കൊല്ലാന്‍ തുടങ്ങി. അവന്‍ എല്ലാ ദേവന്‍മാരെയും സ്വര്‍ഗത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടി ത്രിമൂര്‍ത്തികളായ ബ്രഹ്‌മാവിനെയും വിഷ്ണുവിനെയും മഹേശനെയും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ബ്രഹ്‌മാവിന്റെ അനുഗ്രഹമനുസരിച്ച്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ അസുരനെ കൊല്ലാന്‍ കഴിയൂ, എന്നാല്‍ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അവര്‍ക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു.

അതിനാല്‍, പ്രത്യേക ദിവ്യശക്തികളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ അവരുടെ ശക്തികള്‍ സംയോജിപ്പിക്കാന്‍ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ ശക്തിയും ഊര്‍ജ്ജവും ഉപയോഗിച്ച് ദുര്‍ഗാദേവി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ശക്തികളും ആയുധങ്ങളും അവള്‍ക്ക് നല്‍കി. ദുര്‍ഗാദേവി ഉഗ്രശക്തിയായി മാറി. ദുര്‍ഗ മഹിഷാസുരനുമായി യുദ്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. ദുര്‍ഗ്ഗാ ദേവിയും അസുരനും തമ്മിലുള്ള ഉഗ്രമായ യുദ്ധം എട്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു, ഒന്‍പതാം ദിവസമാണ് ദുര്‍ഗാദേവി മഹിഷാസുരനെ കൊന്ന് വിജയിച്ചത്. അതിനാല്‍ ദേവിയെ ‘മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി’ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദേവിയായ സരസ്വതി, സമ്പത്തിന്റെ ദേവിയായ ലക്ഷ്മി എന്നിവയാണ് ഈ ദിവസം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവതകള്‍.

Leave A Reply
error: Content is protected !!