ഡോ. മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയോസിന്റെ സ്ഥാനോഹരണ ചടങ്ങ് നാളെ

ഡോ. മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയോസിന്റെ സ്ഥാനോഹരണ ചടങ്ങ് നാളെ

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പരമാധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡോ. മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയോസിന്റെ സ്ഥാനോഹരണ ചടങ്ങ് നാളെ രാവിലെ 6.30 ന് പരുമലയിൽ നടക്കും.ഇന്നാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് പുതിയ പരമാധ്യക്ഷനായി ഡോ. മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയോസിനെ ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

ചടങ്ങിൽ ഡോ. മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയോസിനെ കാതോലിക്കയായി വാഴിക്കും. ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പരമാധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനം സുന്നഹദോസ് അംഗീകരിച്ചു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!