ബഹ്റൈനിൽ ഗ്രീൻ ഷീൽഡുള്ളവർ കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ ഹോം ക്വാറന്റീൻ ആവശ്യമില്ല

ബഹ്റൈനിൽ ഗ്രീൻ ഷീൽഡുള്ളവർ കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ ഹോം ക്വാറന്റീൻ ആവശ്യമില്ല

മനാമ:ബഹ്റൈനിൽ ഗ്രീൻ ഷീൽഡുള്ളവർ കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ ഹോം ക്വാറന്റീൻ ആവശ്യമില്ല.കോവിഡ് പ്രതിരോധ മെഡിക്കൽ സമിതിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഒക്ടോബർ 15ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

അതേസമയം, ഗ്രീൻ ഷീൽഡ് ഇല്ലാത്തവർ ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. ഇതുവരെ 10 ദിവസമായിരുന്നു ക്വാറന്റീൻ. ഇവരും ഒന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും പി.സി.ആർ ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തണം. എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തണം. ഒക്ടോബർ 15ന് മുമ്പ് സമ്പർക്കം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് പുതിയ വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ല.

Leave A Reply
error: Content is protected !!