യു.കെ യാത്രികർക്ക്​ കോവിഡ്​ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യ പിൻവലിച്ചു

യു.കെ യാത്രികർക്ക്​ കോവിഡ്​ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യ പിൻവലിച്ചു

ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം കേന്ദസർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം ഇംഗ്ലണ്ട് പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനെടുത്തവർക്കും നിർബന്ധിത ക്വാറൻ്റീൻ ഏർപ്പെടുത്തി ഈ മാസം ഒന്നിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗ്ഗ രേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇത് പിൻവലിച്ചതോടെ യാത്രക്കാർ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

Leave A Reply
error: Content is protected !!