റോഡ് കെണിയായി, വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീടുകൾ

റോഡ് കെണിയായി, വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീടുകൾ

ആലപ്പുഴ: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തിപ്രാപിച്ചതോടെ നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. കഴിഞ്ഞ നഗരസഭ ഭരണകാലത്ത് അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പണിത റോഡുകളാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത്.

റോഡുകൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ സമീപത്ത് കാനയോ റോഡിന്റെ ഇരുവശവും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള മറ്റ് മാർഗമോ ഒരുക്കിയില്ല. പുന്നമട വാർഡിൽ നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ താമസക്കാർ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ്. പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും ഉയരുന്നു. വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

Leave A Reply
error: Content is protected !!