വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നവരെ പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറും :കുവൈത്ത്

വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നവരെ പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറും :കുവൈത്ത്

കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് ജോലിക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന്ക ണ്ടെത്തിയാല്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്കായി നേരിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അധികൃതരാണ് സുപ്രധാന കാര്യം അറിയിച്ചത്.

രാജ്യത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയുമെല്ലാം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തുല്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സിവില്‍ സര്‍വീസ് കമ്മീഷനും അറിയിച്ചു.

ജോലിക്കായി വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജോലി ലഭിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തുടര്‍ നിയമ നടപടികള്‍ക്കായി അവരെ പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.  നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച കാര്യം തൊഴിലുടമയെയും സിവില്‍ സര്‍വീസസ് കമ്മീഷനെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും.

അംഗീകാരമില്ലാത്ത സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നതിനെയും വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളെയും വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!