ബാധ്യതകള്‍ തീര്‍ത്തിട്ടും പ്രമാണം തിരിച്ചു നൽകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി കുടുംബങ്ങൾ

ബാധ്യതകള്‍ തീര്‍ത്തിട്ടും പ്രമാണം തിരിച്ചു നൽകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി കുടുംബങ്ങൾ

അടൂര്‍ ഹൌസിംഗ് ബോര്‍ഡ് സൊസൈറ്റിയിലെ ബാധ്യതകള്‍ എല്ലാം തീര്‍ത്തിട്ടും പ്രമാണം വിട്ടുകിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി കൂടുതല്‍ കുടുംബങ്ങൾ രംഗത്ത്. ലോണ്‍ തുക തിരിച്ചടച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പത്ത് പേര്‍ക്കാണ് ഇനിയും പ്രമാണങ്ങള്‍ ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്നും അനുകൂല ഉത്തരവ് വാങ്ങിയിട്ടും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതിക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഭവനം നിര്‍മാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കും വേണ്ടിയാണ് അടൂര്‍ ഹൌസിംഗ് ബോര്‍ഡ് സഹകരണ സംഘത്തെ ഇടപാടുകാര്‍ സമീപിച്ചത്. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ലോണെടുത്ത ഏറെ പേരും ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ പലിശ സഹിതം ലോണ്‍ തിരിച്ചടച്ചു. പക്ഷെ കടം വീട്ടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈടു വച്ച പ്രമാണം മാത്രം ഇവര്‍ക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചില്ല.

Leave A Reply
error: Content is protected !!