സൗദിയിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെ ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടി

സൗദിയിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെ ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടി

സൗദിയിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെ ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടി.ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം പരിശോധനകളാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയത്. ശിക്ഷാ നടപടിയുണ്ടായതിൽ മലയാളികളുടെ കടകളും പെടും. രാജ്യത്ത് ബിനാമി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് പദവി ശരിയാക്കാനുള്ള അവസരം അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി വരെ നീട്ടിയിരുന്നു.

ഇതുവരെ 585 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായി. വാണിജ്യ നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയമാണ് നടപടിയെടുക്കുന്നത്. മലയാളികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിൽ പെടും. സൗദിയിലെ നിയമമനുസരിച്ച് വിദേശികൾക്ക് നേരിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതിയില്ല. ഇതിനായി സൗദിയിലെ അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തണം. എന്നാൽ പലരും സ്പോൺസർമാരുടെ പേരിൽ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതായാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!