താലൂക്കുതല സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധനയില്‍ 22 കേസുകള്‍ക്ക് പിഴ

താലൂക്കുതല സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധനയില്‍ 22 കേസുകള്‍ക്ക് പിഴ

കൊല്ലം: കോവിഡ് മാനദണ്ഡ ലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന താലൂക്കുതല സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധനയില്‍ 22 കേസുകള്‍ക്ക് പിഴ ചുമത്തി.

കരുനാഗപ്പള്ളി, ആലപ്പാട്, തൊടിയൂര്‍, ചവറ, കെ.എസ്.പുരം, നീണ്ടകര, പ•ന, തഴവ, തെക്കുംഭാഗം, തേവലക്കര പ്രദേശങ്ങളില്‍ നടന്ന പരിശോധനയില്‍ 11 കേസുകളില്‍ പിഴയീടാക്കി. 158 എണ്ണത്തിന് താക്കീത് നല്‍കി. കൊട്ടാരക്കര, ചടയമംഗലം, ഇളമാട്, കരീപ്ര, എഴുകോണ്‍, കടയ്ക്കല്‍, മൈലം,നിലമേല്‍,പൂയപ്പള്ളി,ഉമ്മന്നൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടന്ന പരിശോധനയില്‍ 10 കേസുകള്‍ക്ക് പിഴ ഈടാക്കുകയും 170 കേസുകള്‍ക്ക് താക്കീത് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. കുന്നത്തൂരിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നടന്ന പരിശോധനയില്‍ രണ്ട് കേസുകള്‍ക്ക് പിഴ ഇടാക്കി. 48 എണ്ണത്തിന് താക്കീത് നല്‍കി.

കൊല്ലത്ത് കിഴക്കേകല്ലട, തൃക്കരുവ, അഞ്ചാലുംമൂട്, പരവൂര്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 50 കേസുകളില്‍ താക്കീത് നല്‍കി. പത്തനാപുരത്ത് പുന്നല, പട്ടാഴി, പട്ടാഴി വടക്കേക്കര, വിളക്കുടി പ്രദേശങ്ങളില്‍ 14 കേസുകളില്‍ താക്കീതു നല്‍കി.

Leave A Reply
error: Content is protected !!