ആഗ്രഹം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം : ഒലെ

ആഗ്രഹം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം : ഒലെ

നാളെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ,ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടമാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ ഒലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്ക് എത്തുക പ്രയാാാമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്ക്വാഡ് മികച്ചത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവതാരങ്ങളും പരിചയ സമ്പത്തുള്ള താരങ്ങളും പുതുതായി ടീമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒലെ പറഞ്ഞു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!