സീറോ വേസ്റ്റ് സ്വപ്നം സാധ്യമാക്കി തിരുവല്ല നഗരസഭ

സീറോ വേസ്റ്റ് സ്വപ്നം സാധ്യമാക്കി തിരുവല്ല നഗരസഭ

പത്തനംതിട്ട:  ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത നേടി സീറോ വേസ്റ്റ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയാണ് തിരുവല്ല നഗരസഭ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നവകേരളം പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹത നേടിയത്. നഗരസഭയിലെ വലിയ തോതിലുള്ള മാലിന്യ ഉത്പാദനത്തെയും പ്രശ്‌നത്തെയും മികച്ച രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തതിനാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ക്രിസ്‌ഗ്ലോബല്‍ ട്രേഡേഴ്‌സ് എന്ന ഏജന്‍സി മുഖേനയാണ് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി 40 ഹരിതകര്‍മസേന അംഗങ്ങള്‍ നഗരസഭയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നഗരസഭയിലെ ഏകദേശം മുഴുവന്‍ വീടുകളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ മാസത്തില്‍ രണ്ടു തവണ ശേഖരിക്കുന്നു. ഹരിതകര്‍മസേന അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 10000 രൂപ വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. തരംതിരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ അജൈവമാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും വൃത്തിയായവ പൊടിച്ച് റോഡ് നിര്‍മാണത്തിനായി നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

ഇതിനായി ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയുമായി ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലായി 23 മിനി എം.സി.എഫുകള്‍ (അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണയൂണിറ്റുകള്‍) സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2700 ചതുരശ്ര അടിവിസ്തീര്‍ണത്തില്‍ പുതിയ മെറ്റീരിയല്‍ കളക്ഷന്‍ ഫെസിലിറ്റി സെന്റര്‍ നിര്‍മാണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

ജൈവമാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിനായി ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്‌കരണരീതി നടപ്പാക്കിവരുന്നു. ഉറവിടമാലിന്യ സംസ്‌കരണ സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത വീടുകള്‍ക്കായി ശുചിത്വമിഷന്‍ ഫണ്ട് വിഹിതമുള്ള ഡി.പി.ആര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്‍പ് 4000 പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റും 300 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ വര്‍ഷം വീടുകള്‍ക്കായി 1560 ബക്കറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ്, 1760 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്, 780 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകള്‍ എന്നിവ നല്‍കി വരുകയാണ്.

കൂടാതെ മൂന്ന് സ്ഥാപനതല ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളും നിലവിലുണ്ട്. 13 ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍, 21 ഹോട്ടലുകള്‍, 25 കടകള്‍, രണ്ട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മൂന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ എന്നിവ ജൈവമാലിന്യ സംസ്‌കരണം ഉറവിടത്തില്‍ത്തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മാലിന്യരഹിത തെരുവോരം എന്ന പേരില്‍ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്ത് ചെടികള്‍ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവത്കരണ പരിപാടി നടന്നുവരികയാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!