”ചരിത്ര നിമിഷം”; അഭിമാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണതിളക്കം, ലോക കേഡറ്റ് റെസ്ലിംഗ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ താരമായി പ്രിയാ മാലിക്

”ചരിത്ര നിമിഷം”; അഭിമാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണതിളക്കം, ലോക കേഡറ്റ് റെസ്ലിംഗ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ താരമായി പ്രിയാ മാലിക്

ലോക കേഡറ്റ് റെസ്ലിംഗ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണം ലഭിച്ചു. പ്രിയാ മാലിക്കിനാണ് സ്വർണം കിട്ടിയത്. 73 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ബെലാറസിന്റെ സിനിയ പറ്റാപോവിച്ചിനെയാണ് 5-0 ന് പ്രിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

43 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നുവും നേട്ടം കൈവരിച്ചു. 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ അമൻ ഗുലിയയും 80 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സാഗർ ജഗ്ലാനും ചരിത്രമെഴുതി.147 പോയിന്റാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. യുഎസ്എ 143 പോയിന്റും റഷ്യ 140 പോയിന്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!