കളിക്കാർക്കും സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർക്കും മെഡിക്കൽ പിന്തുണയുമായി എഐഎഫ്എഫ്

കളിക്കാർക്കും സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർക്കും മെഡിക്കൽ പിന്തുണയുമായി എഐഎഫ്എഫ്

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർക്കും സാങ്കേതിക സ്റ്റാഫുകൾക്കുമായി ഒരു പിന്തുണാ സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നയവുമായി അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എ ഐ എഫ് എഫ്) മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ആശുപത്രി ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്തുണയും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്.

ഹെഡ് കോച്ച്, അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച്, ഗോൾകീപ്പിംഗ് കോച്ച്, ഫിഫ റഫറിമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാർ എന്നിവർ സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരും. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എ.ഐ.എഫ്.എഫ് ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, 1950 മുതൽ രാജ്യം പ്രതിനിധീകരിച്ച എല്ലാ കളിക്കാർക്കും സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഓരോ അഭ്യർത്ഥനയും ഓരോ കേസും അനുസരിച്ച് വിലയിരുത്തപ്പെടും. പങ്കെടുത്ത മത്സരങ്ങളുടെ തോത് അടിസ്ഥാനമാക്കി നയം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എ‌ഐ‌എഫ്‌എഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!