മുഖക്കുരുവും കറുത്തപാടുകളും മാറാൻ പേരയില ഉപയോഗിക്കാം

മുഖക്കുരുവും കറുത്തപാടുകളും മാറാൻ പേരയില ഉപയോഗിക്കാം

ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുമുള്ള പഴമാണ് പേരയ്ക്ക. പേരയുടെ ഇലയ്ക്കും നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മുഖക്കുരു, പാടുകൾ, ചർമത്തിന്റെ നിറമാറ്റം, കരുവാളിപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം സാധ്യമാക്കാൻ പേരയില ഉപകാരപ്രദമാണ്.

പേരയുടെ ഏതാനും ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ഇളം ഇലകളാണ് ഇതിന് കൂടുതല്‍ അനുയോജ്യം.

മുഖം വൃത്തിയായി കഴുകി 5 മിനിറ്റ് ആവി പിടിക്കുക. ചർമത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ തുറക്കാൻ ആവി പിടിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. അതിനുശേഷം പേരയില പേസ്റ്റ് മുഖത്ത് പുരട്ടുക. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുമാസം ഇതു ചെയ്യാം. ചർമ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് തിളങ്ങുന്ന മുഖം സ്വന്തമാക്കാം.

Leave A Reply