15,000 കോടിയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം ; വോഡാഫോൺ – ഐഡിയക്ക് അനുമതി

15,000 കോടിയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം ; വോഡാഫോൺ – ഐഡിയക്ക് അനുമതി

മുംബൈ: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴറുന്ന വോഡാഫോൺ – ഐഡിയക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപം(എഫ്ഡിഐ)വഴി 15,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില 6 ശതമാനം കുതിച്ചു .

സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അതേസമയം നിക്ഷേപകരാറിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് സൂചന. നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

ഇക്വിറ്റിയായോ, ഓഹരിയായി മാറ്റാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളായോ, ഗ്ലോബർ ഡെപ്പോസിറ്ററി രസീതുകളായോ കടപ്പത്രമായോ ഏതുതരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപവും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അനുമതി.

നാലാംപാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റനഷ്ടം 6,985.1 കോടിയായി ഉയർന്നിരുന്നു. അതിനുമുമ്പുള്ള മൂന്നുപാദത്തിലെ നഷ്ടം 4,540.8 കോടിയായി ഉയർന്നിരുന്നു . ഭീമമായ നഷ്ടo കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം അപടത്തിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു .

Leave A Reply