മലയോരത്തെ റോഡുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം വിതക്കുന്നു

മലയോരത്തെ റോഡുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം വിതക്കുന്നു

ആലക്കോട്: കാലവർഷം ശക്തിയായതോടെ മലയോരത്തെ റോഡുകൾ മിക്കവയും തകർന്നു. ആലക്കോട്, നടുവിൽ, ഉദയഗിരി തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലായി നിരവധി റോഡുകളാണ് കാൽനടയാത്ര പോലും അസാദ്ധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി യാതൊരുവിധ റിപ്പയറിംഗുകളും നടന്നിട്ടില്ലാത്തവയാണ് ഇതിൽ മിക്കവയും.

അതിനാൽതന്നെ കാലവർഷത്തെ പഴിചാരുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വായാട്ടുപറമ്പ് പള്ളിക്കവല മുതൽ മീമ്പറ്റി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഗർത്തങ്ങളാണ് റോഡിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Leave A Reply