യൂറോക്കപ്പ് പരാഗ്വേക്ക് വിജയം

യൂറോക്കപ്പ് പരാഗ്വേക്ക് വിജയം

 

യൂറോക്കപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്‌ എ മത്സരത്തിൽ ചിലിക്കെതിരെ പരാഗ്വേക്ക് തിളക്കമാർന്ന വിജയം, പരാഗ്വേയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് വിജയം

കളിയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സാമൂഡോ ആണ് പരാഗ്വേക്കായ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്, രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആല്മറോൻ പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയത്.

Leave A Reply