ലോക്ക്ഡൗൺ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാകും

ലോക്ക്ഡൗൺ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാകും

കേരളത്തിന് കൂടുതൽ ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്ന് ഉണ്ടാകും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗം രണ്ടാംഘട്ട അൺലോക്ക് ഇളവുകൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും തീരുമാനം എടുക്കുക.

ഇന്നലെ ടിപിആർ പത്തിൽ താഴെ എത്തിയിരുന്നു. അത് ഇന്നും തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത്, ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അനുമതി, ബാറുകളിലെ മദ്യ വിതരണം തുടങ്ങിയ ഇളവുകൾ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടും. കൂടുതൽ സമയം കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, ജിമ്മുകളുടെ പ്രവർത്തനാനുമതി എന്നിവയും പരിഗണിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട്.

Leave A Reply