വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ ഓൺലൈൻ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ ഓൺലൈൻ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

കോട്ടയം :വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ ഓൺലൈൻ സെമിനാർ നടത്തുന്നു. “യോഗ പ്രതിരോധത്തിനും സാമൂഹ്യവത്കരണത്തിനും സമത്വത്തിനും” എന്ന ആനുകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തിനാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡോ :വിഭാസ്. കെ(പ്രിൻസിപ്പൽ, എക്സൽ പ്രകൃതി ചികിത്സ & യോഗ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്,നാമക്കൽ ) ആണ് സെമിനാറിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. പ്രായഭേദമന്യേ തൽപരരായ എല്ലാ വനിതകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 21 യോഗ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദേശീയ ശിശു ക്ഷേമ സംഘടനയായ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളും മത്സരപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

പങ്കെടുക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകൾ: 8138000385,8086499410 (സംഘാടകർ )

Leave A Reply
error: Content is protected !!