ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ശീതീകരിച്ച സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ച് ചൈന

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ശീതീകരിച്ച സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ച് ചൈന

കോവിഡ് വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് ചൈന വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി. ആറ് ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളുടെ ശീതീകരിച്ച സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചതായി ചൈന അറിയിച്ചു. ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ്​ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ആറ് കമ്പനികളില്‍ നിന്നെത്തിയ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പുറംപൊതിയിലാണ് വൈറസിനെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം  ചൈന നേരത്തെയും നിരവധി കമ്പനികളിൽ നിന്ന്​ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്​ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്​തിരുന്നു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!