മുത്തപ്പൻപുഴ പുഴയോരങ്ങളിൽ നിന്നും 140 ലിറ്ററോളം വാഷ് കണ്ടെത്തി

മുത്തപ്പൻപുഴ പുഴയോരങ്ങളിൽ നിന്നും 140 ലിറ്ററോളം വാഷ് കണ്ടെത്തി

മുത്തപ്പൻപുഴ പുഴയോരങ്ങളിൽ നിന്നും 140 ലിറ്ററോളം വാഷ് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. തിരുവമ്പാടി പൊലീസും കൊടുവള്ളി എക്സൈസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്.പരിശോധനകൾ കർശനമാകുമെന്ന് തിരുവമ്പാടി പൊലിസ് ഐ.പി ഓഫിസർ സുധീർ കല്ലൻ പറഞ്ഞു.

ഇതിനോടകം പലയിടങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ പിടികൂടുകയും വാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!