ഗെയിമേഴ്സിന്റെ ആവേശമായിരുന്ന പബ്ജി പേരുമാറ്റി വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നു

ഗെയിമേഴ്സിന്റെ ആവേശമായിരുന്ന പബ്ജി പേരുമാറ്റി വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നു

ഗെയിമേഴ്സിന്റെ ആവേശമായിരുന്ന പബ്ജി പേരുമാറ്റി വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നു.ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഗെയിമിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പേര്. ഈ മാസം 18 മുതൽ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പ്രീരജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റും ലഭിക്കുമെന്ന് ഡെവലപ്പർമാരായ ക്രാഫ്റ്റൺ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്രസർക്കാർ നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് മുഖംമിനുക്കി തിരികെയെത്തിയ പബ്ജി ഇന്ത്യയുടെ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

Leave A Reply
error: Content is protected !!