എ.ടി.എം ഇടപാട്​ ചാർജ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ അനുമതി നൽകി റിസർവ് ബാങ്ക്

എ.ടി.എം ഇടപാട്​ ചാർജ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ അനുമതി നൽകി റിസർവ് ബാങ്ക്

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് എ.ടി.എം ഇടപാട്​ ചാർജ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ അനുമതി നൽകി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ .ഇൻറർചേഞ്ച്​ ചാർജും, ധനകാര്യേതര ഇടപാടുകളുടെ ചാർജുമാണ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്ക് അനുമതി നൽകിയത്​. ഇതിനായി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരമാണ്​ നടപടി.

അതെ സമയം 2014 ലാണ്​ ഇതിന്​ മുമ്പ്​ ചാർജുകൾ വർധിപ്പിച്ചത്​. ചാർജുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട്​ വർഷങ്ങളായെന്ന വാദം റിസർവ് ബാങ്ക്  മുഖവിലക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു.ഇൻറർചേഞ്ച്​ ചാർജ്​ 15 ൽ നിന്ന്​ 17 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിക്കാനാണ്​ അനുമതി. എ.ടി.എം കാർഡ്​ നൽകുന്ന ബാങ്ക്​ എ.ടി.എം സർവീസ്​ പ്രൊവൈഡർക്ക്​ നൽകുന്ന ചാർജാണിത്​.

ഉപയോക്​താക്കൾ ഇതരബാങ്കിൻറെ എ.ടി.എം ഉപയോഗിച്ച്​ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോഴാണ്​ ഈ ചാർജ്​ ബാങ്കുകൾ എ.ടി.എം പ്രൊവൈഡർമാർക്ക്​ നൽകുന്നത്​. എന്നാൽ ധനകാര്യേതര ഇടപാടുകളുടെ ചാർജ്​ അഞ്ച്​ രൂപയിൽ നിന്ന്​ ആറ്​ രൂപയായും വർധിപ്പിക്കും.ഇതോടെ എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന്​ കൂടുതൽ തവണ പണം പിൻവലിച്ചാൽ ഉപയോക്​താക്കൾക്ക്​ ചുമത്തുന്ന ചാർജും ബാങ്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചെക്കും.

നിലവിൽ പ്രതിമാസം സ്വന്തം ബാങ്കി​െൻറ എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന്​ അഞ്ച്​ ഇടപാടുകളും മറ്റ്​ ബാങ്കുകളിൽ മൂന്ന്​ ഇടപാടുകളും നടത്താനാണ്​ അനുമതിയുള്ളത്​. ഇതിന്​ ശേഷമുള്ള ഓരോ ഇടപാടിനും 20 രൂപ ചാർജായി നൽകണം. ഇത്​ 21 രൂപയായി ബാങ്കുകൾ വർധിപ്പിക്കും. 2022 ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ പുതിയ ചാർജ്​ നിലവിൽ വരും. ഇതിനൊപ്പം നികുതിയുo ഈടാക്കും .

Leave A Reply
error: Content is protected !!