വയനാട്ടില്‍ നിന്ന് മുറിച്ച മരങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടും

വയനാട്ടില്‍ നിന്ന് മുറിച്ച മരങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടും

വയനാട്ടില്‍ നിന്ന് മുറിച്ച മരങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടും.ആദിവാസികള്‍ അടക്കമുള്ള ഭൂവുടമകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നോട്ടിസ് അയച്ചു.അതേസമയം മലപ്പുറം അരീക്കോട് റവന്യൂ പട്ടയ ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് തേക്കുമരത്തടി പിടിച്ചെടുത്തു.

15 കോടി രൂപ വിലമതിപ്പുള്ള മരങ്ങളാണ് കണ്ടുകെട്ടുന്നത്. മുട്ടില്‍ സൗത്ത് വില്ലേജില്‍ നിന്ന് മുറിച്ചു കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത് 101 ഈട്ടി തടികള്‍ ആണ്.ശേഷം ഈ മരത്തടികള്‍ തുടര്‍ന്ന് ലേലം ചെയ്യും.

Leave A Reply
error: Content is protected !!