ഗ്വാർഡിയോളക്ക് ഗ്രീലീഷിനെ വേണം

ഗ്വാർഡിയോളക്ക് ഗ്രീലീഷിനെ വേണം

അടുത്ത സീസണിൽ ജാക്ക് ഗ്രീലീഷിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള താൽപര്യം ഗ്വാർഡിയോള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചുവെന്ന് ഇഎസ്‌പിഎൻ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്‌തു.

ഹാരി കെയ്‌നിനൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള താരമായാണ് ഗ്രീലീഷിനെ പെപ് കാണുന്നത്. അതേസമയം അഗ്യൂറോ ടീം വിട്ടിട്ടും ഗ്വാർഡിയോള ഒരു സ്‌ട്രൈക്കറെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നതിനു പ്രാധാന്യം നൽകാത്തത് വിചിത്രമാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!