ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇനി മുതൽ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ 4 വിദേശ താരങ്ങൾ മാത്രം

ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇനി മുതൽ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ 4 വിദേശ താരങ്ങൾ മാത്രം

ഐ എസ് എല്ലിൽ വിദേശ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് ടൂർണമെന്റിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ എഫ് എസ് ഡി എൽ. വരും സീസൺ മുതൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒരേ സമയം ഗ്രൗണ്ടിലിറക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വിദേശ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം 4 ആക്കി കുറച്ചു.

ഇത്രയും നാൾ ഇത് 5 ആയിരുന്നു. എ എഫ് സിയുടെ ക്ലബ്ബ് മത്സര ചട്ട പ്രകാരമാണ് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലെ പരമാവധി വിദേശ കളികാരുടെ എണ്ണം നാലാക്കി കുറക്കാനുള്ള തീരുമാനം എഫ് എസ് ഡി എൽ കൈക്കൊണ്ടത് ഇതിന് പുറമേ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ഒരു‌ സീസണിൽ ടീമിലുൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വിദേശ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴിൽ നിന്ന് ആറാക്കി കുറക്കാനും എഫ് എസ് ഡി എൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!