കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 960 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 960 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 960 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. സമ്പർക്കം വഴി 950 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ, എഫ്.എൽ.ടി.സി കൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 1806 പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടു.9.55 ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

സ്ഥിതി വിവരം ചുരുക്കത്തിൽ
• രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികൾ – 15148
• കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുളള മറ്റു ജില്ലക്കാർ – 171
• നിലവിൽ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ, എഫ്.എൽ.ടി.സി.കൾ
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സയിലുളളവർ
സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ – 475
സെക്കന്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ – 206
ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ – 579
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ – 920
പഞ്ചായത്ത് തല ഡോമിസിലറി കെയർ സെന്റർ – 499
വീടുകളിൽ ചികിത്സയിലുളളവർ – 11640
• മററു ജില്ലകളിൽ ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികൾ – 40

Leave A Reply
error: Content is protected !!