പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ കോവിഷീൽഡ് കുത്തിവെപ്പെടുത്തത് ആകെ 807 പേർ

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ കോവിഷീൽഡ് കുത്തിവെപ്പെടുത്തത് ആകെ 807 പേർ

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ആകെ 807 പേർ കോവിഷീൽഡ് കുത്തിവെപ്പെടുത്തു. ഇതിൽ അനുബന്ധ ആരോഗ്യ സങ്കീർണതകളുള്ള 18 വയസ്സിനു മുകളിലും 45 വയസ്സിനു താഴെയുമായി 282 പേർ ഒന്നാം ഡോസ് കുത്തിവെപ്പെടുത്തു. ഇതിൽ 167 പുരുഷൻമാരും 115 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടും.

ഇതു കൂടാതെ 343 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒന്നാം ഡോസും ഒരാൾ രണ്ടാം ഡോസും അടക്കം 344 മുന്നണി പ്രവർത്തകരും, വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന 82 പേർ ഒന്നാം ഡോസും, 45 വയസ്സിനും 60നും ഇടയിലുള്ള 79 പേർ ഒന്നാം ഡോസും ഒരാൾ രണ്ടാം ഡോസുമടക്കം 80 പേരും, 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 19 പേർ ഒന്നാം ഡോസും കോവിഷീൽഡ് കുത്തിവെപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 33 സെഷനുകളിലായിട്ടാണ് കോവിഷീൽഡ് കുത്തിവെപ്പ് നടന്നത്.

കുത്തിവെപ്പെടുത്ത ആർക്കും തന്നെ പറയത്തക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ.റീത്ത കെ.പി അറിയിച്ചു

Leave A Reply
error: Content is protected !!