തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പിഴവ് ; കോർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പിഴവ് ; കോർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ

ന്യൂഡൽഹി: നിയമ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കോർ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ, പിഴവുകൾ, പോരായ്മകൾ എന്നിവ കോർ കമ്മിറ്റി പഠിച്ച ശേഷം വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും സി.ഇ.ഒ, ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട നടപടികളും കമീഷൻ തീരുമാനിക്കും.

കോവിഡ് കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് വളരെയേറെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു .കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന നിയമ / നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത കമീഷന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പഠനത്തിനായി കോർ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത്.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, , അസം, പശ്ചിമ ബംഗൾ, പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് .

Leave A Reply
error: Content is protected !!