സ്വർണവില കുറഞ്ഞു

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു

സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 35,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിനാകട്ടെ 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4390 രൂപയുമായി. 35,360 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന്റെ വില.

ആഗോള വിപണിയിലും വില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു . ഔൺസിന് 1,778.21 ഡോളർ നിലവാരത്തിലാണ് സ്‌പോട് ഗോൾഡ് വില. ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയെ ബാധിച്ചത്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!