കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുറന്നു

കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുറന്നു

ആലപ്പുഴ: കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി. കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തില്‍ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 24 മണിക്കുറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോള്‍ സെന്റര്‍ കം ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു.

കൊവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് വാഹന സൗകര്യം, അടിയന്തര ചികിത്സാ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍, അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി 7356362250 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കാം. വാക്സിനേഷന്‍ രജിസ്ട്രേഷനും സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Leave A Reply
error: Content is protected !!